Aviso Legal

Avís legal
En compliment amb el deure d'informació recollit a l'article 10 de la Llei 34/2002, d'11 de Juliol, de Serveis de la
Informació i del Comerç Electrònic, l'informem que el lloc web i el portal d'Internet https://tempuspadelclub.com (en
endavant, el "Web") és titularitat de GAG SPORTS 2021 SL, amb domicili social a Carrer Pintor Pablo Picasso 2 amb CIF
nº B06978803. El present avís legal regula les condicions d'ús del citat portal d'Internet.
Llei aplicable i jurisdicció
Amb caràcter general les relacions entre TEMPUS PADEL i els usuaris dels serveis telemàtics, presents a la Web, es
troben sotmeses a la legislació i jurisdicció espanyoles.
Les parts renuncien expressament al fur que els pugui correspondre i sotmeten expressament als Jutjats i Tribunals de
Polinyá per resoldre qualsevol controvèrsia que pugui sorgir en la interpretació o execució de les presents condicions
contractuals.
Acceptació de l'usuari
Aquest Avís Legal regula l'accés i utilització de la pàgina web que TEMPUS PADEL posa a la disposició dels usuaris
d'Internet. Es considera usuari a la persona que accedeixi, navegui, utilitzi o participi en els serveis i activitats de la
pàgina web.
L'usuari queda informat, i accepta, que l'accés a la present web no suposa, de cap manera, l'inici d'una relació
comercial amb TEMPUS PADEL.
L'accés i navegació al lloc web per part de l'usuari suposa l'acceptació de la totalitat de les presents Condicions d'Ús. En
cas de desacord amb les condicions ha d'abstenir-se a usar el lloc web.
Accés a la web
L'accés a la pàgina web per part dels usuaris és de caràcter lliure i gratuït. Alguns serveis poden trobar- se subjectes a
contractació prèvia del servei.
En cas de ser necessari que l'usuari aporti dades personals per accedir a algun dels serveis, la recollida i el
tractament de les dades es realitzarà de conformitat amb la normativa vigent, en concret amb el RGPD. Per més
informació, consulti la nostra política de privacitat https://tempuspadelclub.com/politica- de-privacidad.
Contingut i ús
La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat
vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de
titularitat de TEMPUS PADEL o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.
L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment
prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o

alteracions de qualsevol mena no consentides per TEMPUS PADEL, al lloc web o als seus continguts.
El titular del web no s'identifica amb les opinions abocades en el mateix pels seus col·laboradors. L'empresa es
reserva el dret a efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes en la seva Web, podent canviar,
suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es presten a través de la mateixa com la forma en la qual aquests
apareguin presentats o localitzats en els seus servidors.
La visita al lloc web per part de l'usuari haurà de fer-se de forma responsable i de conformitat a la legalitat
vigent, la bona fe, el present Avís Legal i respectant els drets de propietat intel·lectual i industrial de
titularitat de TEMPUS PADEL o qualsevol altres persones físiques o jurídiques.
L'ús de qualsevol dels continguts del lloc web amb finalitats que siguin o poguessin ser il·lícites queda totalment
prohibit, així com la realització de qualsevol acció que causi o pugui causar danys o alteracions de qualsevol mena no
consentides per TEMPUS PADEL, al lloc web o als seus continguts.
Propietat intel·lectual i industrial
Els drets de propietat intel·lectual del contingut de les pàgines web, el seu disseny gràfic i codis són titularitat de
TEMPUS PADEL i, per tant, queda prohibida la seva reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o
qualsevol altra activitat que es realitzi amb els continguts de la pàgina web, encara que es citin les fonts, excepte que
es compti amb el consentiment previ, exprés i per escrit de TEMPUS PADEL. Tots els noms comercials, marques o
signes distintius de qualsevol classe continguts en les pàgines web de l'empresa són propietat dels seus amos i estan
protegits per llei.
TEMPUS PADEL no concedeix cap llicència o autorització d'ús de ninguna classe sobre els seus drets de propietat
intel·lectual i industrial o sobre qualsevol altra propietat o dret relacionat amb el lloc web, i en cap cas s'entendrà que
l'accés i navegació dels usuaris implica una renúncia, transmissió, llicència o cessió total ni parcial d'aquests drets per
part de TEMPUS PADEL.
Qualsevol ús d'aquests continguts no autoritzats prèviament per part de TEMPUS PADEL serà considerat un
incompliment greu dels drets de propietat intel·lectual o industrial i donarà lloc a les responsabilitats legalment
establertes. TEMPUS PADEL es reserva el dret d'exercitar enfront l'usuari les accions judicials i extrajudicials que
corresponguin.
Responsabilitat i garanties
TEMPUS PADEL declara que ha adoptat les mesures necessàries que, dins de les seves possibilitats i l'estat de la
tecnologia, permeten el correcte funcionament del seu lloc web així com l'absència de virus i components nocius. No
obstant això, TEMPUS PADEL no pot fer-se responsable de les següents situacions que s'enumeren a títol enunciatiu,
però no limitatiu:
La continuïtat i disponibilitat dels Continguts.
L'absència d'errors en els Continguts ni la correcció de qualsevol defecte que pogués ocórrer. L'absència
de virus i/o altres components nocius.
Els danys o perjudicis que causi qualsevol persona que vulneri els sistemes de seguretat de TEMPUS PADEL.
L'ús que els usuaris puguin fer dels continguts inclosos en el web. En conseqüència, TEMPUS PADEL no garanteix
que l'ús que els usuaris puguin fer dels continguts que en el seu cas s'incloguin en el lloc web s'ajustin al present
avís legal ni que l'ús del lloc web es realitzi de forma diligent.
L'ús per menors d'edat del lloc web o de l'enviament de les seves dades personals sense el permís dels seus
tutors, sent els tutors responsables de l'ús que facin d'Internet.
Els continguts als quals l'usuari pugui accedir a través d'enllaços no autoritzats o introduïts per usuaris mitjançant
comentaris o eines similars.
La introducció de dades errònies per part de l'usuari o d'un tercer.
TEMPUS PADEL podrà suspendre temporalment i sense previ avís, l'accessibilitat al lloc web amb motiu d'operacions de
manteniment, reparació, actualització o millora. No obstant això, sempre que les

circumstàncies ho permetin, TEMPUS PADEL comunicarà a l'usuari, amb antelació suficient, la data prevista per la
suspensió dels continguts.
Igualment, de conformitat amb els arts. 11 i 16 de la Llei 34/2002, d'11 de juliol, de serveis de la societat de la
informació i de comerç electrònic, TEMPUS PADEL es compromet a l'eliminació o, en el seu cas, el bloqueig dels
continguts que poguessin afectar o ser contraris a la legislació vigent, els drets de tercers o la moral i ordre públic.
Cookies
TEMPUS PADEL utilitza cookies, a l'efecte d'optimitzar i personalitzar la seva navegació pel lloc web. Les cookies són
fitxers físics d'informació que s'allotgen en el mateix terminal de l'usuari, la informació recollida mitjançant les cookies
serveix per facilitar la navegació de l'usuari pel portal i optimitzar l'experiència de navegació. Les dades recopilades
mitjançant les cookies poden ser compartides amb els creadors d'aquestes, però en cap cas la informació obtinguda
per les mateixes serà associada a dades personals ni a dades que poden identificar a l'usuari.
No obstant això, si l'usuari no desitja que s'instal·lin cookies en el seu disc dur, té la possibilitat de configurar el
navegador de tal manera que impedeixi la instal·lació d'aquests arxius. Per obtenir més informació consulti la nostra
Política de Cookies https://tempuspadelclub.com/politica-de-cookies.
Enllaços (links)
La presència d'enllaços (links) a la pàgina web de TEMPUS PADEL cap a altres llocs d'Internet té finalitat merament
informativa i en cap cas suposen suggeriment, invitació o recomanació sobre aquests.
TEMPUS PADEL no assumirà responsabilitat pels continguts d'un enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la
fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i disponibilitat tècnica.
En el cas de que a altres llocs webs s'estableixin enllaços a la pàgina web de TEMPUS PADEL, no s'entendrà que
TEMPUS PADEL ha autoritzat l'enllaç o el contingut del lloc web en el que es conté l'enllaç, tampoc es podrà incloure
a la pàgina de l'enllaç continguts inapropiats, difamatoris, il·legals, obscens o il·lícits, ni altres continguts que siguin
contraris a la legalitat vigent.
TEMPUS PADEL es reserva la possibilitat de contactar amb el propietari del lloc web en el qual s'estableixi l'enllaç si
considera que s'incompleix la normativa, així com d'exercitar les corresponents accions judicials i extrajudicials.
Modificació de les condicions
TEMPUS PADEL es reserva expressament el dret a modificar unilateralment, total o parcialment, sense necessitat de
previ avís, el present Avís Legal. L'usuari reconeix i accepta que és responsabilitat seva revisar periòdicament el
present Avís Legal.